Tagged: trbušni ples

Ava i Soraja igraju trbušni ples za Slavka!

Ova nedelja u kući Velikog brata posvećena je zadatku po ugledu na tursku seriju „Sulejman veličanstveni“ pa su i pojedinačni zadaci na tu temu.

Veliki Brat 2013: Ava i Soraja igraju trbušni ples za Slavka!

Read more »

Ava, Sindi i Soraja mešale guzom! (VIDEO trbusni ples)

Ukućanke Velikog Brata odigrale su trbušni ples za ukućane.